Samen met ons investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen

kaartje2go     videoproducties          hertgers-binnen&buitenreclame      print.com      Certus Advocaten Ede

Pax Kinderhulp wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van kansarme kinderen. Zij doet dit door het organiseren van:
- vakanties in Nederland bij vakantiegezinnen
- goederentransporten naar vluchtelingenkampen 
- projecten in het land zelf voor kansarme kinderen uit het land
- vakanties in een groepsaccommodatie in  Nederland 

Voor het werk dat wij doen ontvangen we geen subsidies van de overheid. Dit betekent dat wij afhankelijk zijn van giften en ons werk alleen kunnen (blijven) doen dankzij donateurs, sponsoren en financiële en materiële bijdragen van bedrijven.

Er zijn diverse mogelijkheden om Pax Kinderhulp te steunen. Hieronder  meer hierover. 

ANBI - schenken met belastingvoordeel

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst bepaalt welke goede doelen ANBI-status krijgen. Hiervoor beoordelen ze goede doelen op fiscale criteria. Een ANBI moet aan regels voldoen waar de Belastingdienst op toeziet.
Stichting Pax Kinderhulp is een ANBI. Dit betekent dat wij belastingvrij schenkingen kunnen ontvangen. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan Pax Kinderhulp. Giften aan Pax Kinderhulp zijn fiscaal aftrekbaar. Een gift verspreid over een periode van 5 jaar, in gelijke delen, biedt optimaal fiscaal voordeel.

Erkenningsregeling Goede Doelen 

Sinds  1 januari 2016 geldt er één standaard voor kwaliteit, verantwoording en toezicht: een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen en moet jaarlijks inzicht geven in de inkomsten en bestedingen. U kunt ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro, verantwoording aflegt en zich laat controleren door de onafhankelijke toezichthouder CBF

Een ANBI en een Erkend Goed Doel zijn dus twee heel verschillende dingen. Het ene zegt iets over fiscale aftrekbaarheid, het andere over betrouwbaarheid.

Hoe weet u of het geld dat u geeft goed terechtkomt?

Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. Jaarlijks is er een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding wel klopt. Daarnaast wordt Pax Kinderhulp gecontroleerd door het CBF

Jaarverslag 2018 (Tekstueel)
Jaarverslag 2018 (Financieel)
Meerjarenplan 2020-2022

 

Donatie

Giften zorgen ervoor dat wij onze activiteiten kunnen organiseren voor zo veel mogelijk kansarme kinderen.  Met uw gift helpt u mee kinderen uit hun uitzichtloze situatie te halen, doordat ze tijdens een vakantie bij een gastgezin even op adem kunnen komen.

Ik wil een donatie doen


Toon uw maatschappelijke betrokkenheid met uw bedrijf

Steeds meer bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid. Ook uw bedrijf kan ons steunen. Bijvoorbeeld door werknemers te betrekken bij onze acties of helpen met goederen, drukwerk, diensten enzovoort.  U kunt ons ook steunen met een financiële bijdrage. Graag bespreken wij de mogelijkheden met u.

Bedrijven contact opnemen


Pax Kinderhulp in uw testament

Kinderen die het vertrouwen in de toekomst kwijt zijn, kunt u hoop geven. Ook als u er niet meer bent. Als u Pax Kinderhulp  in uw testament opneemt, leven uw idealen voort en waarborgt u onze hulp aan kansarme kinderen. Nu en in de toekomst.

Meer over nalaten


Kom in aktie

Kom in actie voor Pax Kinderhulp. U kunt een lopend project of een actie steunen of zelf een eigen geefactie starten en geld inzamelen, via ons actieplatform. Geef een benefietconcert, bak een taart, loop een marathon, verzamel lege flessen: het maakt niet uit wat je doet want elke actie, groot en klein, is voor ons waardevol. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen een fijne vakantie hebben waarin ze gewoon kind kunnen zijn.

Start hier een aktie


Onze sponsors.

Zonder hen zou het werk van Pax Kinderhulp niet door kunnen gaan. Zij steunen het werk van de vele vrijwilligers en vakantiegezinnen die zich belangeloos inzetten om het kind weer te laten spelen en lachen.