Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pax Kinderhulp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van Pax Kinderhulp en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pax Kinderhulp verstrekt. Pax Kinderhulp kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

Bij inschrijving als vakantieouder verwerken wij bovendien de volgende gegevens:
Uw geboortedatum
Uw beroep
Naam en geboortedatum van eventuele thuiswonende kinderen
Naam en geboortedatum van andere inwonenden
Naam en telefoonnummer van uw huisarts

Waarom Pax Kinderhulp gegevens nodig heeft

Pax Kinderhulp verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Pax Kinderhulp uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld als u vakantieouder of medewerker wordt. Uitgangspunt is hierbij het mogelijk maken van fijne en veilige vakanties voor de kinderen.

Hoe lang Pax Kinderhulp gegevens bewaart

Pax Kinderhulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Pax Kinderhulp verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Pax Kinderhulp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pax Kinderhulp gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Pax Kinderhulp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Pax Kinderhulp bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pax Kinderhulp te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pax Kinderhulp heeft hier geen invloed op.

Pax Kinderhulp heeft Google geen toestemming gegeven om via Pax Kinderhulp verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@paxkinderhulp.nl. Pax Kinderhulp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Pax Kinderhulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pax Kinderhulp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pax Kinderhulp verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pax Kinderhulp op via info@paxkinderhulp.nl.

www.paxkinderhulp.nl is een website van Pax Kinderhulp. Pax Kinderhulp is als volgt te bereiken:

Postadres: Stichting Pax Kinderhulp, Ondernemingsweg 66-n, 2404 HN Alphen a/d Rijn
Vestigingsadres: Stichting Pax Kinderhulp, Ondernemingsweg 66-n, 2404 HN Alphen a/d Rijn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41046612  
Telefoon: 06 478 358 11
E-mailadres: info@paxkinderhulp.nl